Mediācija

MEDIĀCIJA – ārpustiesas strīdu risināšana,
ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.

TIESA

Puses sacenšas
Atklāts process
Lēmumus pieņem tiesnesis
Puses tiesnesi nevar izvēlēties
Process var ilgt vairākus gadus
Procesu reglamentē Civilprocesa likums
Spriedums konfliktu bieži neatrisina

MEDIĀCIJA

Puses sadarbojas
Process ir konfidenciāls
Lēmumus pieņem puses pašas
Puses var izvēlēties mediatoru
Vienošanās var tikt sasniegta dažās stundās
Nepiespiesta, brīva un radoša gaisotne
Tiek pārrunāti visi konflikta atrisināšanai svarīgie jautājumi, kas ļauj brīvi izvēlēties risinājumus, kas pieņemami pusēm

Izmantojot mediāciju, iespējams risināt dažādus civiltiesiskus strīdus, piemēram: 

Ģimenes Darba
Mantojuma Saistību
Komercstrīdus Īres un nomas
Vides Īpašuma

IETAUPI!  Ja tiesvedības izbeigšanas pamats ir izlīguma apstiprināšana vai prasītāja atteikšanās no prasības, jo ir panākta mediācijas vienošanās, kuru apstiprina mediatora izsniegts rakstveida apliecinājums par mediācijas rezultātu, — tiek atmaksāta summa 50 % apmērā no iemaksātās valsts nodevas.
Valsts nodevu atmaksā ar noteikumu, ka pieteikums par tās atmaksāšanu iesniegts tiesā gada laikā no valsts nodevas iemaksas valsts budžetā. 

ŠĶIET, KA JŪS RUNĀJAT DAŽĀDĀS VALODĀS?

Ja katra saruna beidzas ar strīdu vai, vēl ļaunāk, ja Jūs vairs nerunājat viens ar otru, turpinot glabāt sevī aizvainojumu, vilšanos par pagātni un nedrošību par nākotni, Jums ir vajadzīgs cits risinājums. Tāds risinājums, kas ļautu saglabāt pašcieņu, atjaunot komunikāciju un ievērot visu iesaistīto intereses!  Un tā ir MEDIĀCIJA!
Sazinieties, lai pieteiktos uz mediāciju. PIETEIKTIES