PROFESIONALITĀTE
20 gadu juridiskā darba pieredzē balstīta profesionalitāte. Uzticamība. Konfidencionalitāte.
PIEEJAMĪBA
Konsultācijas mutiski 24 stundas diennaktī, 12 stundas (8:00- 20:00) e-pastā un  diskusijas  un risinājumi interneta sarunu telpās  (Zoom u.c.)
RADOŠUMS
Palīdzēt atrisināt situāciju, skatoties nākotnes perspektīvā un novēršot nākotnē iespējamos konfliktus