Juridiskie pakalpojumi

CIVILTIESĪBAS

• pretenziju, izlīgumu sagatavošana;
• prasības celšana tiesā, pārstāvība tiesā;
• paskaidrojumu, pretprasības sagatavošana;
• parāda piedziņa, zaudējumu atlīdzības piedziņa;
• konfliktu risināšana.
• pirkuma līgumu, dāvinājuma līgumu, īres / nomas līgumu, aizdevuma līgumu, maiņas līgumu, un dažādu citu līgumu sagatavošana;
• citu dokumentu noformēšana.
Sazinieties, lai pieteiktos uz konsultāciju. PIETEIKTIES

MEDIĀCIJA

• uz savstarpējo attiecību harmonizēšanu balstīts strīdu risināšanas veids;
• par savu darījumu (dzīvi, attiecībām) lēmumus pieņem puses pašas;
• iespeja cieņpilni izšķirties, kas jo sevišķi ir svarīgi, ja ir kopīgi audzināmi bērni
• strīds var tikt atrisināts, nesagraujot pušu savstarpējās attiecības, bet tieši otrādi, tās sakārtojot un uzlabojot;
• strīds var tikt atrisināts ātrāk kā tiesā;
• strīds var tikt atrisināts finansiāli izdevīgāk kā tiesā.
Sazinieties, lai pieteiktos uz mediāciju. PIETEIKTIES

TIESVEDĪBA

• veidot Jūsu rīcības taktiku;
• pārstāvēt Jūsu intereses sarunās ar trešo personu;
• pārstāvēt Jūsu intereses tiesas procesā;
• sagatavot prasības pieteikumus;
• sagatavot pretprasības;
• sagatavot paskaidrojumus tiesai;
• u.c.
Sazinieties, lai pieteiktos uz konsultāciju. PIETEIKTIES

KOMERCTIESĪBAS

 • pārstāvība Uzņēmumu reģistrā;
• komersanta dibināšanas dokumentu sagatavošana;
• dokumentu sagatavošana izmaiņu veikšanai komersantā;
• kapitāldaļu vai akciju atsavināšanas dokumentu sagatavošana;
• u.c.
Sazinieties, lai pieteiktos uz konsultāciju. PIETEIKTIES

NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

• pirkuma, dāvinājuma, maiņas, īres, nomas, apsaimniekošanas un citu līgumu izstrāde;
• interešu pārstāvība attiecībās ar īrnieku/nomnieku un/vai izīrētāju/iznomātāju;
• sniegt atbalstu ar kopīpašumu saistītos jautājumos;
• atrisināt citus ar Nekustamo īpašumu saistītus jautājumus.
Sazinieties, lai pieteiktos uz konsultāciju. PIETEIKTIES

DARBA TIESĪBAS

• Darba likuma skaidrojums;
•Darba devēja dokumentu sagatavošana;
• Darbinieka dokumentu sagatavošana;
•mediācija darba strīdu risināšanā;
•tiesvedība darba strīdu risināšanā.
Sazinieties, lai pieteiktos uz konsultāciju. PIETEIKTIES

LĪGUMI UN CITI DOKUMENTI

• dažādu līgumu izstrāde, saskaņošana, analīze;
• dažādu citu dokumentu izstrāde, saskaņošana, analīze;
• līguma izpildes monitorings un kontrole;
• maksātnespējas pieteikumu sastādīšana;
• juridisko atzinumu sagatavošana;
• u.c.
Sazinieties, lai pieteiktos dokumentu izstrādei. PIETEIKTIES